[the_ad_placement id="head"]
שיתוף
תגובות
חדשות » חדשות חרדים » עולם הישיבות » מרן ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן שליט"א: "תורה, דווקא בשעה קשה זו הוא נלקח מאיתנו"
תיעוד | הריקוד המשותף
קשר תורני מיוחד שרר במהלך השנים בין מרן ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי זצוק"ל לבין יבלחט"א מרן ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן | צילום: שוקי לרר
| צילום: שוקי לרר

מרן ראש הישיבה זצ"ל אף פקד את מעונו של מרן שליט"א להגיש בפניו את ספרו "ברכת מרדכי" על המועדים, כשהשניים משוחחים ביניהם בד"ת ובענייני השעה.

לימים אף התקשרו השניים כמחותנים, כשנכדו של ראש הישיבה זצ"ל הרב ישראל וינר בנו של חתנו הגאון רבי אהרן וינר ראש הישיבה הגדולה קרית יובל נישא לנכדתו של מרן הגרמ"צ. שמחת החתונה לצאצאיהם של גדולי ישראל עוררה בשעתו הדים רבים בקרב הציבור החרדי. שיאה של החתונה היתה בעת הריקוד המשותף של גדולי ישראל כשעל פני כל המשתתפים ניכרת ההתרגשות הגדולה למראה גדולי הדור מפזזים בכל עוז לכבוד שמחת חתן וכלה.

הריקוד המשותף של גדולי ישראל | צילום: שוקי לרר

עם הסתלקותו כשהודיעו בני ביתו למרן שליט"א על הסתלקותו, נאנח מרן שליט"א בכאב גדול, "הוא הרי הגן על כלל ישראל בתורתו, ודווקא עכשיו במצב של המלחמה, כשכלל ישראל זקוקים כל כך לזכויות של תורה, של גדולי תורה, דווקא בשעה קשה זו הוא נלקח מאיתנו. עוד הוסיף מרן שליט"א, "הוא העמיד תלמידים הרבה, הוא הנחיל להם דרך בלימוד, בעומק הסוגיות, הוא נתן גישמאק ומתיקות בתורה, הוא האהיב את התורה על כלל ישראל, כולם קיבלו ממנו, בתורה, בדרך החיים".

1 מרן ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי זצוק"ל ומרן ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן שליט"א
צילום: שוקי לרר
2
צילום:
3
צילום:
4
צילום:
5
צילום:
6
צילום:
[the_ad_placement id="between-homepage"]
הצטרפו ועקבו אחר
[the_ad_placement id="medame-bolet-mobile"]
[the_ad_placement id="sidebar-banner"] [the_ad_group id="4341"]
[the_ad_placement id="sidebar-banner3"]
[the_ad_placement id="dice-sidebar"]
[the_ad_placement id="gemel"]
עדכני
פופולרי
ויראלי
[the_ad_placement id="sidebar-banner2"]
מטבע
שער יציג
שינוי
עדכון אחרון:
חכמה אמיתית היא לדעת שאתה לא יודע כלום...

התקינו את האפליקציה החדשה שלנו!
ותישארו מעודכנים