שיתוף
תגובות
יהדות » רוצה להצליח בחיים – נקה את הלב מכעסים
עצה לחיים טובים
כיצד ניתן להמנע משנאת חינם ולקרב את הגאולה – ומהי העצה לחיים שלוים ורגועים – האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו במסר לקראת חודש תמוז

"נקבל על עצמינו תענית שפיטה, מה הכוונה, להפסיק לשפוט אנשים, מידי חודש, ביום ערב ראש חודש אנחנו לא שופטים שום אדם, אדם יקבל על עצמו להפסיק לחשוב מי בסדר ומי לא בסדר זה עשה כך וזה עשה כך, קודם כל נתקן את המחשבה בראש עוד לפני תיקון הדיבור, גם דיבור זה חשוב מאוד לא לדבר לשון הרע ומחלוקת ודברים רעים אבל נקבל על עצמינו תענית שפיטה להפסיק את המחשבות הרעות בראש, דבר כה מצוי שאדם חושב רבות על בני אדם ועושה לכולם משפט בראש שלו, מחשבה שעלולה גם לפגוע ולהזיק." כך אמר הרב יאשיהו פינטו בדברי חיזוק מיוחדים שנמסרו היום, לקראת בואו לארץ הקודש, ומעמד שיעור הענק שיתקיים באשדוד, ביום חמישי הקרוב.

בדבריו הוסיף הרב ואמר: לכל בני הקהילה הקדושים ה יתן לכולנו הצלחה ושמחה השבוע הזה יהיה שבוע מבורך שבוע של אורה וברכה. שבוע שנכנסים בו לערב ראש חודש תמוז – חודש שצריך בו הרבה דבקות בהקב"ה, חודש שצריך הרבה לעבוד על המידות, על בין אדם לחברו, על שנאת חינם, ועל מחשבות לא טובות של אדם על חבירו, אותם דברים בגינם נחרב בית המקדש

אדם ששונא את חבירו, זה לא קורה רק בגלל שהוא מצליח יותר ממנו או שעשה לו משהו, שנאת חינם מתחילה כאשר יש לאדם משהו חולה ופגום בתוכו, אז הוא מגיע לשנאת חינם. 

וכמו שאדם לא יכול לתת לחבירו כסף אם אין לו כסף, כך גם בשנאת חינם, אדם ששונא את החבר שלו ומגיע לפסים ולמעשים לא ראויים ולא טובים, זה מחייב שיש אצלו משהו פנימי מקולקל ורע, ומכוח הקלקול הפנימי שיש לאדם מזה הוא מגיע למציאות של "לשנוא להזיק ולא להתנהג כראוי בבין אדם לחבירו, מאידך אדם שכולו טוב ומידות טובות, הוא לא יכול לעשות רע ולשנוא את השני, ופשוט שאם שונא סימן הוא שמשהו בפנימיות שלך רע וחולה, ומספיק ניצוץ אחד של בעירה שיגע בצמר והכל ידלק לאש גדולה, אם אדם מרגיש שהוא שונא אחרים ורע כלפי אחרים, הרי שיש לו סימן שנפשו חולה, וצריך לטפל בעצמו מיד לפני שידרדר למצב יותר חמור, בהתדרדרות הרוחנית והנפשית, וכך היה בזמן החורבן, כאשר אנשים התחילו לצבור דברים לא טובים בלבבות, זה התפתח והוביל לאסון גדול של שנאת חינם וחורבן בית המקדש.

כי למעשה אין מציאות, שבגלל רגע אחד של כעס או מילה שאמרו לך זה מוביל לשנאת חינם, הכל מתחיל מהצטברות של תקופה של קלקול בפנים ואז זה מתפרץ, ואדם צריך לעבוד על עצמו שיהיה לו בפנים בריאות של הנפש. בריאות של מחשבה, ובריאות של מידות.

הדרך הנכונה לתיקון המידות זה על ידי קיום התורה והמצוות כי עבירה גוררת עבירה, והרע שהצטבר בנפש מעבירה קטנה  ודבר גורר דבר עד שמצטברים  מטענים רעים גדולים ואחר כך וניצוץ קטן מדליק תבערה גדולה

אם אדם הגיע חס ושלום למצב של שנאת חינם של לא תשנא את אחיך בלבבך הוא צריך לתקן לא רק את הריב הפרטי הזה עם החבר הזה א את המטענים הרעים שיש לך בלב אותם תתקן אותם עליך ליישר, כי אם אדם לא יתקן את שורש הרע שבליבו, הרי שגם אם הריב הזה יעלם, מחר יהיה לו מריבה בנושא אחר.

זו העבודה של הימים האלו בחודש תמוז, ודרשו בזה הקדמונים כי תמוז ראשי תיבות זמני תשובה ממשמשים ובאים, מעכשיו כבר צריך להתחיל לעבוד על הפנימיות הנפש, וזו הכוונה שבגלל שנאת חינם נחרב בית המקדש, היינו לא רק  בגלל עצם המריבה עצמה של בין אדם לחברו, אלא יש משהו הרבה יותר חמור ורע, שהתוצאה שלו היא השנאת חינם וחרב בית המקדש

בית ראשון היה חרב 70 שנה וכבר נבנה, בית שני אנחנו כבר 2000 שנה בגלות ולא נבנה, כי עוד לא תיקנו את השנאת חינם את המצבורים בנפש פנימה. שמידי פעם מתפרצים החוצה על ידי שנאת חינם.

ולכן אנחנו מבקשים בבקשה מכל בני הקהילה הקדושים והיקרים, בעם ישראל  יש יסוד שנקרא תענית אדם עושה עבירה והוא יכול באמצעות צומות לכפר על העבירה, לפני כמה עשרות שנים התחיל יסוד חשוב של תענית דיבור לא לדבר דברים בטלים רק תפילה ולימוד בעזרת ה' נקבל על עצמנו כל ערב ראש חודש לעשות תענית שפיטה.

מה הכוונה תענית שפיטה להפסיק לשפוט אנשים, ביום ערב ראש חודש אנחנו לא שופטים שום אדם, אדם יקבל על עצמו להפסיק לחשוב מי בסדר ומי לא בסדר זה עשה כך וזה עשה כך, קודם כל נתקן את המחשבה בראש עוד לפני תיקון הדיבור, גם דיבור זה חשוב מאוד לא לדבר לשון הרע ומחלוקת ודברים רעים אבל נקבל על עצמינו תענית שפיטה להפסיק את המחשבות הרעות בראש, דבר כה מצוי שאדם חושב רבות על בני אדם ועושה לכולם משפט בראש שלו, מחשבה שעלולה גם לפגוע ולהזיק.

הכוח של מחשבה הוא גדול ביותר למרות שזה נראה דבר שאין בו ממש, אך ידוע מה שאמר הבעש"ט הקדוש, שאדם נמצא היכן שמחשבתו נמצאת.

ואם כך ברגע שאחד חושב רע על השני, הרי שגם חברו חושב עליו רע,  וזה מדביק את השלישי והרביעי במחשבות רעות איש על רעהו, אבל כאשר אדם עובד על המחשבות שלו עושה מעקה לראש שלו "ועשית מעקה לגגך" כאשר אנחנו מפסיקים לשפוט אנשים מי טוב ומי לא טוב, כשאתה מבין שאתה לא השופט, הקדוש ברוך הוא שופט כל הארץ הוא יעמיד במשפט, מי טוב ומי רע.

נקבל על עצמינו כל ערב ראש חודש, נתחיל את זה מערב ראש חודש תמוז, לעשות תענית שפיטה להפסיק לשפוט אנשים, ובזה נוריד מהמיכל הגדול של שנאה שיש לנו בלב שכל פעם זה מתפרץ לכיוון מישהו אחר.

אף פעם אי אפשר לשפוט אדם אחר אי אפשר לדעת מה הוא עובר עם מה הוא מתמודד, מה הייתה הסיטואציה מה קרה איך קרה אי אפשר לשפוט שום אדם, ברגע שאדם לא מתקן את המצבור הרע שיש לו בלב השנאת חינם לא תיגמר, היום זה על פלוני ומחר זה על אחר וזה מביא לחורבן גדול, ועד שלא נתקן את השנאת חינם בית המקדש לא יבנה.

כל אחד ואחד מאיתנו יקבל על עצמו להשתדל ולהתקדש היכון לקראת אלוקיך ישראל, חודש תמוז הוא זמן התעוררות ואחר כך מגיע חודש אב ואלול זמן של דינים של תשובה וכפרת עוונות, אנחנו אוספים זכויות ליום הדין

בסיעתא דשמיא התיקון של הזוהר הקדוש הוא דבר נעלה ביותר, אנחנו לוקחים פרקליטים טובים את רשב"י ועשרה חבריא שכתבו את הזוהר הקדוש אידרא רבה ואידרא זוטא, אנחנו לוקחים את משה רבינו שהיה מליץ יושר הגדול של עם ישראל בזכות ספר דברים, קחו עמכם דברים ושובו אל ה', אנחנו לוקחים איתנו פרקליטים שימליצו טוב בידינו לפני הקדוש ברוך הוא ביום המשפט בראש השנה.

אנחנו מתכוננים לקראת כה באלול , מקווה ישראל ה, כאשר רבבות בני ישראל עומדים במקום אחד ומקבלים על עצמם עול תורה ועול מלכות שמים,  זה כמו מקווה יש לזה כוח עצום ונעלה ביותר. ובעזרת ה נתקדש ונתחזק יחד.

ובעזרת השם ביום חמישי אנחנו נהיה בארץ הקודש ונשמח יחד בשיעור הקדוש באשדוד, נעלה ונתעלה ונזכה לאור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו לגאולה וישועה והצלחה ובשורות טובות וכל הטוב נחת וכל הטוב לכל הצדיקים.

הצטרפו ועקבו אחר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עדכני
פופולרי
ויראלי
מטבע
שער יציג
שינוי
עדכון אחרון:
נעריך את הרגע הזה, לפני שהוא הופך לזיכרון

התקינו את האפליקציה החדשה שלנו!
ותישארו מעודכנים