שיתוף
תגובות
חדשות » חדשות חרדים » כ"ק מרן אדמו"ר מבוטושאן שליט"א בעריכת השולחן הטהור לרגל יומא דהילולא ה-171 להסתלקות זקינו
במלאת 171 שנים להסתלקותו של האדמו"ר הזקן הרה"ק רבי אליעזר זאב מבוטשעטש זי"ע ראש שושלת הקודש בוטשעטש בוטושאן, התקיימה סעודת הילולא | צילום: אברומי רכניצר
כ"ק מרן אדמו"ר מבוטושאן שליט"א בעריכת השולחן הטהור | צילום: אברומי רכניצר

ההתכנסות המרכזית וסעודת הילולא התקיימה בהיכל בית בית המדרש הגדול בחצר הקודש בוטושאן – בהשתתפות רבנים חסידים ואנשי מעשה, כשבמרכזה נכנס נכדו ממשיך שושלת הקודש כ"ק מרן אדמו"ר מבוטושאן שליט"א לעריכת השולחן הטהור לכבוד היום.

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א נשא מדברות קדשו במעלת קדושת היום, וסיפר עובדות נשגבות אודות זקינו הק', ובתוך דבריו הזכיר את המעשה הידוע מזקינו הק' בעל ההילולא, שכשנפגש עם מחותנו הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע בסאדיגורה, הפציר בו הרבי מרוז'ין לקבל "קוויטלאך" אצלו בחצר הקודש, דבר שלא קרה אצל שום רבי בדורו.

כמו כן סיפר את העובדה שהתקבלה בפי צאצאי בוטושאן ורוז'ין, וסיפר הרבי: "כך סיפר לי הרה"ק רבי יצחק מבוהוש זצוק"ל, שכשהתוועדו זקינך הרה"ק רבי אליעזר זאב מבוטשעטש זי"ע יחד עם זקני הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע, ישבו יחד בשולחן הטהור, ונפל דבר מאכל מפיו של זקינך הרבי הקדוש מבוטשעטש זי"ע על ברכיו, וזקני, הרבי הקדוש מרוז'ין זי"ע, בראותו דבר זה, מיד נטל את המאכל ואכלו, באמרו "שיריים של יהודי כה קדוש כמו הרבי מבוטשעטש, מצווה לאכול".

כמו כן סיפר הרבי את הסיפור המקובל, שזקינו האדמו"ר הזקן מבוטשעטש בעל ההילולא זי"ע, היה תלמידו של הרבי הקדוש בעל ה"אהבת שלום" מקוסוב זי"ע, והחל להנהיג את ישראל עוד בחיי רבו ה"אהבת שלום", כשהגיעו תלמידי ה"אהבת שלום" לספר זאת לרבם, שתק ונצר את הדבר. באחת ההזדמנויות, כשהגיע הרבי הקדוש מבוטשעטש לרבו ה"אהבת שלום" מקוסוב. הסתגרו יחד למשך כמה שעות, ולאחר מכן, יצא ה"אהבת שלום" ואמר לתלמידיו: "מעכשיו, ראוי שגם אתם תקראו לו רבי".

כמו כן הזכיר הרבי את העובדא הידועה, שפעם אמר זקינו הק' בעל ההילולא לתלמידיו: "מי ששומר את פיו מדברים שאינם טובים ומקדש את דיבורו כראוי, יש בכוחו לצוות על דבר דומם שינוע מעצמו, וינוע". מרוב התפעלותם, ביקשו התלמידים לראוצת זאת במו עיניהם, וציווה הרה"ק מבוטשעטש זי"ע על המנורה בחדר שתסתובב, ומיד החלה להסתובב, כך שמרוב מהירות הסיבוב לא יכלו לראותה, לאחר מכן ציווה עליה שתיעצר, ועמדה דום מיד, ולא כדרך הרגילה שנעצרת אט אט.

כמו"כ עורר הרבי בדברות קדשו אודות החיוב המוטל על כל אחד ואחד להעמיק חקר בלימוד פנימיות התורה ודרך החסידות, והדגיש הרבי: "איך אפשר לעבוד את השי"ת כראוי בלי שלומדים חסידות? ובודאי ביום נשגב כזה, יומא דהילולא של רבינו הזקן מבוטשעטש זי"ע, בודאי הזמן גרמא להתחזק בלימוד תורת החסידות ופנימיות התורה".

הרבי שליט"א האציל מברכות קדשו, שזכות זקינו הק' בעל ההילולא יגן עלינו ועל כל ישראל, וממכון שבתו בגנזי מרומים ימליץ טוב בעדינו להיוושע בכל מילי דמיטב.

כן השתתפו בשולחן הטהור כ"ק גאב"ד יבניאל שליט"א וכ"ק אדמו"ר מביטשקוב שליט"א

בברכת המזון כיבד הרבי את אחיו כ"ק הגה"צ רבי סיני מאיר פרנקל שליט"א גאב"ד יבניאל, ולאחמ"כ עברו הקהל לקבלת כוס של ברכה מידי הרבי ולקבל את ברכת הקודש.

1 כ"ק מרן אדמו"ר מבוטושאן שליט"א בעריכת השולחן הטהור
צילום: אברומי רכניצר
2
צילום:
3
צילום:
4
צילום:
5
צילום:
6
צילום:
7
צילום:
8
צילום:
9
צילום:
10
צילום:
11
צילום:
12
צילום:
13
צילום:
14
צילום:
15
צילום:
16
צילום:
17
צילום:
18
צילום:
19
צילום:
20
צילום:
21
צילום:
22
צילום:
23
צילום:
הצטרפו ועקבו אחר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עדכני
פופולרי
ויראלי
מטבע
שער יציג
שינוי
עדכון אחרון:
אמונה זה לעלות במדרגה הראשונה, למרות שלא רואים את כל גרם המדרגות

התקינו את האפליקציה החדשה שלנו!
ותישארו מעודכנים