שיתוף
תגובות
חדשות » פוליטי » בג"צ העניק סעיף 46 לעמותות מיסיון
חרפה
גפני: "אני מציע לשופטי בג"צ שלא יבואו בטענות כשתהיה מלחמה על צמצום סמכויותיהם לאחר התערבותם הבוטה בתפקידה של הרשות המחוקקת"
בית המשפט העליון | צילום: דוברות הרשות השופטת

בג"ץ ביטל החלטה של ועדת הכספים של הכנסת שלא להעניק לעמותת "יחד, רמת השרון", את הפטור ממס לתורמים לה (סעיף 46). מדובר בעמותה של קהילה של יהודים משיחיים והוועדה טענה כי היא שנויה ב"מחלוקת ציבורית עמוקה". גפני טען כי פעילות מיסיונרית,אינה יכולה להיחשב פעילות למטרה ציבורית הראויה להטבת מס.

פסק הדין של השופטת ד'-ברק-ארז, בהסכמת השופטים י' עמית ו-ע' ברון נסב על החלטתה של ועדת הכספים של הכנסת שלא לאשר את בקשתה של "יחד, רמת השרון", עמותה המזוהה עם קהילת "היהודים המשיחיים" לקבלת הכרה כמוסד ציבורי שהתורמים לו זכאים לזיכוי ממס בהתאם להסדר הקבוע בסעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה. על פי הסדר זה, הסמכות להכיר במוסד ציבורי שתורמיו זכאים להטבת המס האמורה נתונה בידי שר האוצר, באישור ועדת הכספים. ישנם כיום אלפי מוסדות ציבוריים שתורמיהם זכאים להטבה האמורה.

בנסיבות העניין, רשות המסים הפועלת מכוחו של שר האוצר, אישרה את העמותה כמוסד ציבורי העומד בדרישות סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה, בין היתר, לאחר שמצאה כי פעילותה בתחום הדת אינה כוללת פעילות המנוגדת לחוק ואף עומדת בשאר התנאים שקבעה רשות המסים ונוגעים לניהול ענייניה הכספיים והציבוריים של העמותה.

בניגוד לעמדת רשות המסים, ועדת הכספים החליטה שלא לאשר את הבקשה. החלטתה של ועדת הכספים התבססה על נוהל שאימצה בשנת 2020, שהכיר באפשרות של הימנעות ממתן אישור למוסד שפעילותו שנויה "במחלוקת ציבורית עמוקה". העתירה נגד החלטתה של ועדת הכספים התקבלה, ובכך אושרה למעשה החלטתה של רשות המסים, וזאת על בסיס דיון פרשני בהיקף סמכותה של הוועדה לפי סעיף 46(א) לפקודה.

בפסק הדין הוסבר כי יש לפרש את תפקידה של ועדת הכספים כמוגבל להפעלת פיקוח פרלמנטרי שעיקרו בבחינת תקינות הליך אישור המוסדות בידי רשות המסים, ללא הפעלת שיקול דעת רחב. זאת, בשים לב ללשון ההסדר ולהיסטוריה החקיקתית שלו, לתכליותיו, ולאופייה של הסמכות האמורה, הכוללת בחינה פרטנית של מוסדות בשונה מקביעת מדיניות כללית. בהתאם לכך, נקבע כי יש להותיר על כנו את האישור שניתן על-ידי רשות המסים ולבטל את החלטת ועדת הכספים, מבלי לנקוט כל עמדה ביחס לפעילותה של העותרת.

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני בתגובה לפסיקת בג"צ: "שופטי בג"צ במחטף של הרגע האחרון בתפקידי כיו"ר הועדה ביטלו את סמכותה של הכנסת לקיים דיון בנושאים שהמחוקק נתן את סמכותו לכנסת. ועדת הכספים קבעה נוהל שלא לאשר לעמותות המיסיון אישור סעיף 46 הפועלים בניגוד לחוק, כל חברי הועדה קואליציה ואופוזיציה כאחד תמכו בהחלטה ובג"צ ביטל את ההחלטה והפך אותה לחותמת גומי בכל נושא שמוצא לנכון".

"אחת הטענות של בג"צ בנושאים אחרים היה שהכנסת לא קיימה דיונים ולא קיבלה החלטה במשך זמן רב, מה שכמובן לא מצדיק את התערבותם בנושאים אלו. אך במקרה הזה התקיימו דיונים, נקבע נוהל מחמיר והתקבלה החלטה פה אחד ובג"צ במחי יד מבטל אותה. אני מציע לשופטי בג"צ שלא יבואו בטענות כשתהיה מלחמה על צמצום סמכויותיהם לאחר התערבותם הבוטה בתפקידה של הרשות המחוקק".

ח״כ משה ארבל (ש"ס): ״החלטת בג״צ מהיום שוב מחלישה את הכנסת ומקומה בממשל הישראלי ופוגעת קשות בעיקרון הפרדת הרשויות. ועדת הכספים הכריעה פה אחד, בתמיכת מפלגות השמאל ואף בתמיכת שר החוץ יאיר לפיד, לא לתמוך ולא לעודד את פעילותה של עמותה מיסיונרית".

"לא ייתכן שבהינף קולמוס יחליטו שלושה שופטים לבטל את דעתם של נבחרי הציבור בעניין שניתן בחוק לשיקול דעת חברי ועדת הכספים. הפסיקה מחדדת פעם נוספת את הצורך בתיקוני חקיקה שישיבו את מערכת האיזונים ובלמים בין הרשויות למקומה הראוי והנכון. ויפה שעה אחת קודם״.

חה"כ ד"ר שלמה קרעי, הליכוד, בפנייה דחופה לשר החוץ יאיר לפיד בעקבות פסיקת בג"צ לתת פטור ממס לעמותה מיסיונרית בניגוד להחלטת ועדת הכספים: "כמי שתמך בהחלטת ועדת הכספים וטרח להגיע במיוחד לישיבה הזו, אני קורא לך לשמור על העם היהודי ולהיאבק בכך בכל הדרכים העומדות לרשותך. תמיכתנו באופוזיציה מובטחת לך בנושא הזה".

קרעי הזכיר כי לפיד אמר בוועדה ש"יש עדיין פחות יהודים לעומת התקופה שקדמה לשואה, וזכותו של העם היהודי להגן על עצמו ועל ילדיו". קרעי מציין כי "על אף דעותינו השונות ביחס למערכת המשפט וסמכות הכנסת, אני קורא לך להתייצב להגנת העם היהודי, בין אם ספציפית לגבי החלטה זו ובין אם באופן רחב יותר לגבי סמכותם של חברי הכנסת בבית הנבחרים הישראלי".

חה"כ קרעי סיים את מכתבו וכתב: "אסור לנו בשום פנים ואופן לאפשר לבג"צ להחריב את הדמוקרטיה, לבזות את הקדושים שמסרו את נפשם על קידוש ה' לאורך 2000 שנות גלות, רק כדי שמיסיונרים יטבילו ילדים יהודיים לנצרות".

יו"ר מפלגת הציונות הדתית ח"כ בצלאל סמוטריץ': "וועדת הכספים קיימה שורה ארוכה של דיונים לגיבוש נוהל אישור עמותות שעבר פה אחד. עמותת המיסיון נפסלה פה אחד, קואליציה ואופוזיציה, ימין ושמאל, דתיים וחילוניים, לאחר מספר דיוני עומק כולל שימוע. בג"ץ ממשיך לרוקן את הכנסת ולגנוב את סמכויותיו. בקואליציה הזו יש לו חסינות אוטומטית להמשיך".

ח"כ ינון אזולאי (ש"ס): "בג"ץ הוכיח היום שוב את האטימות והניתוק מהעם. בהחלטתו היום הוא נתן לגיטימציה לפעילות מיסיונרית במדינה יהודית, פעילות הסותרת כל אופי וסממן יהודי. פסיקת בג"ץ היום מעידה על אטימותה של הרשות השופטת והשתלטותה על הרשות המחוקקת, היום ניתן רשמית להוריד את השלטר במשכן הכנסת. אין משמעות עוד לבית מחוקקים. לצערי, בשנים האחרונות בג"ץ נישל הלכה למעשה את הכנסת מסמכותה כמחוקק, ונטל לידיו את הסמכות הדמוקרטית הבסיסית הזו. היום יותר מתמיד אנחנו עדים בצורך לממשלה ימנית חזקה שתשמור על מסורת ישראל ותגן על זהותה היהודית של מדינת ישראל".

הצטרפו ועקבו אחר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עדכני
פופולרי
ויראלי
מטבע
שער יציג
שינוי
עדכון אחרון:
אם לא נשנה כיוון, סביר להניח שנגיע לאן שאנו הולכים

התקינו את האפליקציה החדשה שלנו!
ותישארו מעודכנים