שיתוף
תגובות
משפט » "בניגוד להערכות, עם חפץ לא יהיה קל יותר להגנה"
עו"ד פוקס ל'בחזית'
המומחה למשפט חוקתי מנתח את אסטרטגיית ההגנה במשפט נתניהו ומעריך שאם תוסר אשמת השוחד מתיק 4000 הרי שנתניהו יזוכה לחלוטין מסעיף הפרת האמונים
נתניהו בבית המשפט עם עורכי דינו | צילום: אורן בן חקון - פול

השבוע השני לחקירה נגדית של עד התביעה אילן ישועה בתיק 4000 על ידי פרקליטי ראש הממשלה והדרמה בעיצומה. השבוע דחה בית המשפט את בקשת הפרקליטות לקיים 'השלמת חקירה' לישועה ובכך קיבל את עמדת ההגנה.

כדי להבין כיצד הדברים עובדים ומה צפוי בהמשך שוחח 'בחזית' עם המומחה למשפט חוקתי והפרשן המשפטי של ערוץ 20 עו"ד יוסי פוקס שעושה סדר בדברים ומנתח את השלכות צעדיו של בית המשפט אל מול אסטרטגיית ההגנה.

"כשהפרקליטות אומרת ומסבירה שהחומר הועבר 'בטעות', זה אומר שהיא מצהירה שחומרי החקירה הוסתרו בכוונה וזה רק הגיע להגנה 'בטעות'. כאן ראוי להזכיר את דברי השופט, "נשגב מבינתי כיצד תיעודי הפוליטיקאים המבקשים מהתקשורת סיקור חיובי, מסווג אצל הפרקליטות כחומר לא רלוונטי"? כששופט מצהיר השגה שכזו בקולו ובמהלך דיון הרי שמשמעות הדבר הוא שהפרקליטות ידעה כי אם התיעודים הללו יצופו במהלך הדיון הרי שזה 'יקריס' את טענת השוחד ולכן היא בחרה שלא להציג זאת להגנה".

"אם נסכם את העדות עד כה הרי שמצטיירת דמות של אדם שהוא שקרן פתולוגי, הדבר עלה בין השאר כאשר בא כח ההגנה שאל אותו לנוכח הצגת מסמכי חקירה, האם הוא זוכר שבחקירה הוא העיד בדיוק הפוך מהממצא שהוצג במהלך הדיון והוא משיב שהוא 'לא זוכר'".

אמינות העד

"באופן כללי חשוב לדעת, כי זולת תיקים פליליים (שהראייה בה על פי רוב נסמכת לרוב על סירטון הוידאו שמתעד את האירוע) ל'אמינות העד' יש משמעות הרת גורל לתכלית המשפט. ובחלק הזה מצבה של הפרקליטות קשה מאוד".

האישום בעבירת השוחד

"אמנם כבר ראינו את זה כמגמה בשבוע שעבר, אבל השבוע הדבר הוברר מעל לכל ספק כי עבירת השוחד בתיק 4000 כפי שתוארה בכתב האישום ספגה מכה קשה".

"הרי ההחלטה להאשים את נתניהו בשוחד הוכרע על ידי פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן שאף הודה שמדובר במקרה תקדימי (שאין לכך אח ורע במשפט הפלילי בעידן המודרני בפרט) בו ה'מתת' שמקבל המשוחד… איננה חייבת להיות טובת הנאה סטנדרטית, ממונית, טובין וכו' אלא יכולה לבוא לידי ביטוי בין השאר גם באמצעות סיקור אוהד בתמורה להטבות רגולטוריות שכביכול העניק נתניהו בעת שכיהן גם כשר התקשורת".

"כעת מתברר שמעולם לא היה סיקור אוהד של נתניהו ב'וואלה', מה כן היה? היתה התערבות, הפחתת עוינות וכו' משנוכחה הפרקליטות כי כך פני הדברים, היא החליטה להפחית בכתב האישום את ההגדרה ובמקום להאשים את אלוביץ' ב"סיקור אוהד" הוא מואשם ב'היענות חריגה לבקשות התערבות".

"מתברר, כי את אותו סוג של היענות קיבלו מספר גדול של פוליטיקאים גם ללא שיבקשו זאת אלא מתוך 'נדיבות לב' או אסטרטגיה של המנכ"ל ישועה".

"ברגע שרואים שהנורמה בכלי התקשורת המדובר לבין הפוליטיקאים היא נורמה שמקבלים בה סיקור אוהד, ממילא ההיענות לבקשות של נתניהו היא איננה חריגה, ואם אין 'היענות חריגה', ראש הממשלה לא מקבל כלום ואם הוא לא מקבל כלום, אין שוחד".

ומה תהיה תשובת ההגנה לטענה הניצחת לפיו ישועה יסביר, שמהרצוג ומליברמן קיבל פניות פעם או פעמיים ואילו מנתניהו הגיעו אינספור בקשות?

"בתדרוך לעיתונאים אחרי אחד הדיונים המביכים מבחינתה הבהירה תובעת יהודית תירוש, כי אין זה כלל משנה מי סוקר ומתי אלא מדובר בשאלה של מינון. ואסביר, באחד הדיונים כאשר כוחו של נתניהו עו"ד בן צור שאל את ישועה כמה פעמים סוקר נתניהו לדעתו בשנים הרלוונטיות ב'וואלה' (כתבות שבשגרה ולא כאלו שניסו לקדם), הגיב ישועה 'מאות פעמים'".

"ולמה בן צור הקשה על ישועה באמצעות שאלה זו? שכן הוא רצה להוכיח שמתוך 'מאות פעמים' הרי שרק בשליש מהפעמים  אולי, נתניהו התערב בתכנים. לדברי בן צור, על פי נתוני 'יפעת' נתניהו אוזכר ב'וואלה' במשך 4 שנים לא פחות מ- 15,000 פעם, לעומת פוליטיקאים אחרים שסוקרו מאות ואלפי פעמים בודדות בלבד". 

"אם כן ניקח לדוגמה פוליטיקאי שסוקר במהלך 4 שנים 800 פעם ולזכותו נרשמו 10 התערבויות בתכנים אז זה שווה ערך ל 100 פעמים על 15,000, זה אותו יחס. שכן מעמדו של ראש ממשלה בישראל באופן טבעי גורר עשרות אזכורים ביום על שלל נושאים ולהשוות אותו בענין הזה לכל שר אחר, זה אינו בר השוואה".

"בא בן צור וטוען, כי לנוכח הדברים שהוצגו בחקירה הנגדית עד כה, העד בעצמו מודה כי יתר הפוליטיקאים קיבלו 'סיקור חיובי' ולא הסתפקו ב'הפחתת היענות' כאשר מבחינת הפרקליטות, בכל הקשור לנתניהו זה בלתי נסלח לעומת יתר הפוליטיקאים".

"מה שראינו השבוע, עוד הרבה יותר גדול מזה. כראות הפרקליטות שההגנה מצליחה להפוך את המגמה ולהפריך את האישום נגד ראש הממשלה, היא ביקשה מהרכב השופטים להציג אירועי סיקור נוספים בהם חשוד רה"מ לכאורה בהתערבות נוסף ל- 315 האישומים המוזכרים בכתב האישום, אלא שהשופטים דחו את הבקשה על הסף".

הסיכוי שלנוכח הדברים שעולים מהחקירה הנגדית יורה בית המשפט על ביטול כתב האישום קיים? כי ראינו שבעוד הפרקליטות הורתה על חקירת נתניהו בניגוד לחוק יסוד וזה עבר ואושר…

"תראה, נכון שראינו תיקים שלמרות אי אמינותו של העד הורשע אדם בעבירה, אבל בעניינינו קיים הבדל מהותי והוא שהמשקל העיקרי הוא שהאישום בשוחד הופרך מתוך ראיות חיות של ציטוטים מהם עולה שלא היתה היענות חריגה לנתניהו וכפי שכבר שאמרתי, אם אין היענות חריגה אין שוחד ואם אין שוחד כיצד ירשיע בית המשפט בעבירה שלא קיימת?" לדברי עו"ד פוקס, "אילו עמדו על המאזניים טענות לאמינות מול ראיות אובייקטיביות אחרות ניחא אבל לא זה המצב.

מה היא 'ראיה אובייקטיבית'?

"במשפט המתנהל בתיק 4000 אילן ישועה הוא אינו 'עד אובייקטיבי' והוא עד 'בעל ענין' קרי, הוא כל האינטרס שלו זה לחזור כל הזמן על הנרטיב של התביעה ולא לומר את האמת, נוסיף לזה שהוא לא אובייקטיבי שכן הוא גרף לכיסו מיליונים…"

"רוצה לומר, שכאשר יש לך עד שאמינותו מוטלת בספק ויש לך ראיות אובייקטיביות לרעת הנאשם, או אז יש סיכויים להרשעה, אבל כשהראיות האובייקטיביות הם הציטוטים וההקלטות, המסרונים והתכתובות מפריכים את האישום בעצמו, אזי האמינות של העד שהתעררה כבר אינה משנה דבר".

אז יכול להיות שנתניהו לא יואשם בשוחד בתיק 4000 אלא בהפרת אמונים בלבד?

"יש דבר כזה שביהמ"ש יכול בלי לשאול את הפרקליטות לקום ולעשות מעשה. אתן לך דוגמה, יש במנוח הפלילי 'תקיפה בנסיבות מחמירות' ויש 'תקיפה', ההבדל ביניהם הוא לעיתים בין 'עוון' ל'פשע'. הפרקליטות יכולה להגיש כתב אישום נגד אדם המואשם בתקיפה בנסיבות מחמירות שהעבירה על כך היא כמה שנים טובות בכלא, ובית המשפט יזכה אותו אבל ירשיע אותו ב'תקיפה רגילה'". 

"התשובה לשאלה שלך היא כן, אבל יש בפסיקה שדווקא בעבירת שוחד, בגלל הייחודיות שלה קיימים שני צדי חבל שכשזה נוגע לאישי ציבור כשזה קשור לשוחד, הרי שאם הכוונה היא לזכות את הנאשם אז גם לא מאשימים בהפרת אמונים".

"אני מעריך שאם נתניהו יזוכה מאשמת השוחד הוא יזוכה לחלוטין בתיק 4000. בניגוד לאחרים אני כן מאמין במשפט הפלילי אם כי איפה אני כן רואה שרעשי הרקע וה'ברוך' של הפרקליטות יכולים כן להטות את המשפט? דווקא ב'תיק 1000'".

"ואסביר, יש תיקים שקמים ונופלים על ראיות ויש על פרשנות משפטית. בכל הקשור ל'תיק 1000', ליבת התיק נתונה לפרשנות שנויה במחלוקת (גם בתוך הפרקליטות עצמה)".

"לטענת הפרקליטות, העובדה שנתניהו סייע לחברים שלו על אף שמדובר במעשים שבשגרה, זה הפרת אמונים, על כך חלק עו"ד ויינרוט המנוח מכל וכל כשטען, כי היות וגם בשנים בהם נתניהו היה מחוץ למערכת הפוליטית הוא קיבל מתנות מאותם אישים באופן רציף, זה מוכיח שאין כל קשר בין המתנות לבין העזרה שהוא נתן להם".

"אם כך, בלקונה הזו אני חושש כי גם אם במקרה שבשגרה היו מאמצים את עמדת עו"ד ויינרוט אם מדובר היה בנאשם אחר, כזה שלא השקיעו מילארדים בתיקים שלו והיו מזכים אותו, הרי שבתיק 1000 ההערכה היא שנתניהו יואשם כדי לא לחסל את הפרקליטות. אם נתניהו יזוכה בכל התיקים הסיפור שם נגמר, יעופו ראשים וכו'".

שלב ב' חפץ

יצוין עדותו של מנכ"ל 'וואלה' לשעבר אילן ישועה המשמש כ'עד תביעה' משמשת בעיקר להפללת הבעלים של החברה שאול אלוביץ' ואישתו, הרי שעד המדינה ניר חפץ צפוי לעלות על שולחן העדים בהמשך ולהציג את מעורבותו של נתניהו בדרישות לסיקור.

לדברי עו"ד פוקס, "בעוד שקיימת דעה רווחת בקרב כתבי משפט ומשפטנים כי במהלך עדותו של חפץ משימת ההגנה לקעקע את אמינותו תהיה קלה יותר מזו של ישועה בשל רקורד האמינות שנקשר לשמו של חפץ, הרי ש"דווקא אצל חפץ נראה דבר והיפוכו"".

לדבריו, "בעוד אילן ישועה שידר לאורך כל הדרך ביטחון עצמי מופרז, חשב שהוא יכול לעבוד על כל העולם ואז בחקירה הנגדית הוא 'חטף' ואמינותו קועקעה, הרי שבכל הקשור לחפץ, אני חושב שהוא את המכות שלו הוא כבר חטף כל כך חזק עד שמעתה ואילך הוא ייצמד לאמת שהוא רוצה לספר".

"להערכתי ההגנה לא תצליח לקעקע את הגרסה שהוא מסר בחקירה הראשית, והוא לא יסטה ממה שנאמר שם. היות ו'פירקו אותו' מיד בהתחלה אז עכשיו כבר אין לו מה להפסיד אז הוא יישאר שם… עם זאת, אני כן חושב שגם כאן התביעה לא תצליח להוכיח באמצעות ניר חפץ את מה שהיא מבקשת להוכיח וזה שראש הממשלה היה מעורב באופן אישי בדרישות הטיות הסיקור".

"המקסימום שהם יוכיחו באמצעות חפץ זה שאכן התקיים שיח בין חפץ לאלוביץ' והם ינסו לחבר בין זה שחפץ בא בשליחותו של נתניהו לבין ההנחיות שאלוביץ' הוריד לשטח".

הצטרפו ועקבו אחר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עדכני
פופולרי
ויראלי
מטבע
שער יציג
שינוי
עדכון אחרון:
חכמה אמיתית היא לדעת שאתה לא יודע כלום...

התקינו את האפליקציה החדשה שלנו!
ותישארו מעודכנים