שיתוף
תגובות
יהדות » לע"נ מרן שר התורה אלפי לומדים סיימו את הש"ס
סיום הש"ס
לעילוי נשמת מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי התכנסו אלפי לומדי "שיח התורה" בבית המדרש "לדרמן" בבני ברק למעמד סיום הש"ס
| צילום: שוקי לרר | דוד זר

אלפי לומדי "שיח התורה" התכנסו ביום חמישי האחרון למעמד סיום הש"ס הראשון שנלמד על ידם לעילוי נשמתו של רשכבה"ג מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל אשר עלה בסערה השמימה בשושן פורים האחרון. סדרי הלימוד שנלמדו במסגרת מכון "שיח אמונה" על ידי אלפי אברכים גרמה לכך שכבר כעת, חודשים ספורים לאחר הסתלקותו, הצליחו הלומדים לסיים את הש"ס בפעם הראשונה לעילוי נשמתו הטהורה.

מעמד סיום הש"ס נערך בהיכל בית מדרשו "לדרמן" ברחוב רשב"ם בבני ברק לשם נהרו אלפים רבים יחד עם אלפי לומדי מסגרת "שיח התורה" אשר זכו יחד לסיים את הש"ס מתחילתו ועד סופו. המעמד נערך בראשותם של גדו"י מרנן חברי מועצות גדולי התורה אשר אף נשאו דברים בשבח הלומדים ובמורשתו של רשכבה"ג מרן שר התורה.

בפתיחת המעמד נשא דברים ראש ישיבת "עטרת שלמה" הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א אשר הרחיב במעמד במעלת סיום הש"ס ואמר כי יש עניין מעבר לעצם הלימוד לעשות גם כינוס או סעודה לכבוד הסיום שחלילה לא נהיה חייבים ב"עלבונה של תורה". בדבריו הוא בירך כי "הקב"ה יעזור שהמפעל הכביר הזה יימשך ביתר שאת בראשות בנו הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי ולמלא את העולם באור התורה".

לאחר מכן נשא דברים נאמנו ותלמידו הגאון רבי אליהו מן שליט"א אשר הרחיב רבות מהנהגותיו בקודש, עומק עיונו ורוחב ידיעותיו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי. בדבריו הוא סיפר כי פניו של מרן שר התורה היו מוארים באור יקרות בערב פסח אז הוא היה מסיים את הש"ס ואת כל התורה כולה. "סיום הש"ס זה היה משהו חביב מאוד אצל מרן, בשנים האחרונות הוא היה מעודד בחורי בר מצווה לקבל על עצמם לסיים את הש"ס. אשרי הלומדים שזוכים לעשות נחת רוח למרן בדבר שהיה בנפשו".

באמירת ה"הדרן" כובד מרן ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א אשר הטריח את עצמו למעמד המיוחד. באמירת הקדיש כובד בנו הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א ראש מכון "שיח אמונה".

לאחר מכן נכנס למעמד מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן יחד עם מרן רה"י הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א אשר נשא מדברותיו במשך דקות ארוכות והפליג בשבח לומדי ומסיימי הש"ס המקיימים את רצון קודשו של רשכבה"ג מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי זיע"א.

במרכז המעמד, מיד לאחר סיום הש"ס, הוקרא מכתבו המיוחד של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, שנשלח לכבודה של תורה, לרומם קרנם של אלפי הלומדים והמסיימים את הש"ס במסגרת 'שיח התורה', ובו דברים במעלתם של כל אחד ואחד מהם. את מכתב רשכבה"ג מרן ראש הישיבה שליט"א הקריא חדב"נ וראש ישיבת ארחות תורה הגר"א גרבוז שליט"א.

בדברי משאו הביא הגר"א גרבוז שליט"א את המבואר בגמ' בשבת שהמלאכים רצו שהתורה תישאר בשמים, וביארו המפרשים, שהמלאכים רצו שליטה על התורה, וזה היה המשא ומתן עם משה רבינו. והנה רבינו הגדול היה דמות של שליטה מוחלטת בכל מכמני התורה וזה השפיע על כל הדור, ובודאי זה זכות גדולה סיום גדול כזה לעילוי נשמתו הטהורה.

לקראת חתימת המעמד, נשא דברים נכדו מקורבו, הרה"ג רבי יעקב ישראל קניבסקי שליט"א, שהזכיר את המעלות שיש בתוכנית של 'שיח אמונה', 'כאשר נלקח מעמנו ארון הקודש, אמרנו שבוודאי סדר לימוד כזה זה הנחת רוח הכי גדול בשבילו, עם כל התוכניות שיש כאן, אך יש בזה שני נקודות חשובות, אחת, הרב הדגיש כל חייו, שיהודי צריך שיהיה לו 'חובות', סדר לימוד מיוחד, שהוא חוק בל יעבור, וזה המטרה גם בתוכניות המגוונות, שכל אחד ימצא לעצמו, סדר לימוד קבוע ומיוחד, עוד נקודה חשובה, בתוכניות הקיימות, ובעזה"י בתוכניות שיפתחו, יש ענין של לימוד דברים שלא רגילים להם כל כך, וזה גם היה נקודה שהרב עודד ולימד אותנו במשך כל חייו, אאמו"ר תמיד אומר שיש ת"ח שהוא ת"ח בעירובין, או ת"ח בחושן משפט, וכד', אבל אצל הרב ראינו שהכל היה שייך אליו, על הכל היה אפשר לדבר איתו, וזה גם המטרה ב'שיח התורה' להחדיר לימודים מגוונים בכל מקצועות התורה, גם דברים שפחות לומדים".

בסיום המעמד הנרגש, התקיימה חלוקת המלגות למאות הזוכים תלמידי החכמים ובני הישיבות שלמדו את הש"ס לע"נ רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל וכן השתתפו בכל מסלולי הלימוד והחיזוק של 'שיח התורה'. ממכון 'שיח אמונה' נמסר, כי הלומדים שעלו בגורל ולא עלה בידם להשתתף במעמד הסיום, יוכלו לקבל את זכייתם בבית רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל.

במעמד השתתפו ונשאו דברים מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א, מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א, מרן הגרמ"צ ברגמן שליט"א, הגאון הגדול רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א והגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן שליט"א. וכן הגר"י אונגרישר שליט"א, הגר"ח פיינשטיין שליט"א, הגר"נ זוכובסקי שליט"א, הגר"א גרבוז שליט"א, הגרב"ד דיסקין שליט"א, הגר"י קולודצקי שליט"א, הגר"ז ברוורמן שליט"א, הגר"ב פנחסי שליט"א, הגרד"י שפירא שליט"א, הגרח"פ ברמן שליט"א, הגרא"ד אפשטיין שליט"א וכן ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין.

1
צילום: שוקי לרר | דוד זר
2
צילום: שוקי לרר | דוד זר
3
צילום: שוקי לרר | דוד זר
4
צילום: שוקי לרר | דוד זר
5
צילום: שוקי לרר | דוד זר
6
צילום: שוקי לרר | דוד זר
7
צילום: שוקי לרר | דוד זר
8
צילום: שוקי לרר | דוד זר
9
צילום: שוקי לרר | דוד זר
10
צילום: שוקי לרר | דוד זר
11
צילום: שוקי לרר | דוד זר
12
צילום: שוקי לרר | דוד זר
13
צילום: שוקי לרר | דוד זר
14
צילום: שוקי לרר | דוד זר
15
צילום: שוקי לרר | דוד זר
הצטרפו ועקבו אחר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עדכני
פופולרי
ויראלי
מטבע
שער יציג
שינוי
עדכון אחרון:
היכולת החשובה בחיים היא היכולת להשתנות

התקינו את האפליקציה החדשה שלנו!
ותישארו מעודכנים