[the_ad_placement id="head"]
שיתוף
תגובות
חדשות » חדשות חרדים » כונני איחוד הצלה מהטבח ביקרו אצל הגר"י זילברשטיין שליט"א
חיזוק ועידוד
כונני וחובשי איחוד הצלה השתתפו בשיעור הרופאים שמוסר מרן עמוד ההוראה הגר"י זילברשטיין שליט"א בביה"ח 'מעייני הישועה', והציגו את שאלותיהם הקשות
כונני איחוד הצלה אצל עמוד ההוראה

משתתפי שיעורו הקבוע של מרן הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, המתקיים מדי יום חמישי בבית הכנסת שבביה"ח 'מעייני הישועה', הכוללים רבנים, מורי הוראה, רופאים ועסקני רפואה, ראו ושמעו שאלות וסוגיות קשות מכל הסוגים, כאשר במשך השנים נידונו על ידי עמוד ההוראה שאלות קשות הכרוכות בפיקוח נפש של ממש, שאלות פשוטות ושאלות סבוכות יותר, אולם המחזה שנראה אמש למשתתפי השיעור לא היה זכור שנים רבות.

החובש הבכיר משחזר את ההצלה בתופת

לשיעור באו והשתתפו כונני 'איחוד הצלה', בראשות הרב מרדכי ברזילי, מהנהלת איחוד הצלה, אשר הינו ממשתתפי השיעור באופן קבוע, חלק מהכוננים חירפו את נפשם ביישובי עוטף עזה והצילו חיים תחת אש חיה של מחבלי החמאס. 

הגר"י זילברשטיין שליט"א קיבלם במאור פנים ובסבר פנים יפות במיוחד, שמע את עדויותיהם הקשות מהטבח הנורא, ואת הדילמות ההלכתיות הכרוכות בעבודת הקודש, ועודדם ואמר כי כל המצוות שיעשו מהיום ואילך אותם פצועים שהם הצילו, יזקפו לזכותם והם יהיו שותפים לזה, וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, וכל הדורות שלאחר מכן בזכות אלה שהצילו.

הגר"י זילברשטיין שליט"א מברך את החובשים

אחת מהשאלות שעליה נסוב השיעור, היה כשאחד מכונני איחוד הצלה נתקל בפצוע, ובשעת מעשה לא היה ניתן להבחין אם הוא יהודי שנפצע או מחבל ימ"ש, והאם היה מותר לחלל שבת כדי לטפל בו ולהצילו, מסקנתו של מרן הרב זילברשטיין הייתה כי בוודאי שמספק צריכים לרפאותו ולהצילו, וזאת בהסתמך על כמה נימוקים אותם פירט בתשובתו שבכתב. שאלות נוספות קשות עלו ונידונו, והגר"י זילברשטיין שליט"א משיב על כולם באופן מפליא.

הגר"י זילברשטיין שליט"א נשאל אם צריך להכיר טובה לכלב שמת כשנלחם עם מחבלים

אנקודטה מעניינת התרחשה, כאשר נשאל הגר"י זילברשטיין שליט"א מד"ר מנחם ברייר, סגן מנהל בית החולים, לגבי כלב שנלחם במחבלים והציל כמה וכמה חיילים ונהרג, מה היחס שיש כלפיו. מרן הרב זילברשטיין השיב כי בוודאי שיש מושג של הכרת הטוב לכלב, וכמו שמצאנו בירושלמי במסכת תרומות שאחד מהאמוראים הושיב כלב במזרח השולחן, משום שהציל את אשתו, אולם לאחר שמת הכלב לא שייך הכרת הטוב. והתבטא כי יתכן שאותו כלב שהציל חיי אדם הוא גלגול של נשמה שחטאה בחטא מסויים, וכעת באה על תיקונה. את דבריו סיים מרן הרב זילברשטיין בענווה ואמר כי השואלים טעו בכתובת, ושאלות מעין אלו צריכים לשאול את המקובלים ולא את פוסקי ההלכה.

לסיום הדגיש הגר"י זילברשטיין שליט"א כי 'בלי ספק שהמצילים הכי גדולים אלה בני הישיבות הלומדים את התורה הקדושה, משום שהתורה מגנא ומצלא, ולבני הישיבות יש רק גמרא, אסור לעשות שום דבר אחר, אך לכם שהקב"ה זימן לכם את העבודה הזו של הצלת הנפשות, שכרכם גדול מאד'. עמוד ההוראה בירך את כל המתנדבים והכוננים, שיזכו שבניהם יהיו תלמידי חכמים גדולים, ויהיו מאושרים כל ימי חייהם.

[the_ad_placement id="between-homepage"]
הצטרפו ועקבו אחר
[the_ad_placement id="medame-bolet-mobile"]
[the_ad_placement id="sidebar-banner"] [the_ad_group id="4341"]
[the_ad_placement id="sidebar-banner3"]
[the_ad_placement id="dice-sidebar"]
[the_ad_placement id="gemel"]
עדכני
פופולרי
ויראלי
[the_ad_placement id="sidebar-banner2"]
מטבע
שער יציג
שינוי
עדכון אחרון:
מצליחנים הם אנשים שהופכים להרגל, לעשות דברים, שהמפסידנים חשים שלא בנחת לעשות...

התקינו את האפליקציה החדשה שלנו!
ותישארו מעודכנים