שיתוף
תגובות
יהדות » במחשבה תחילה » וכל אשר יעשה יצליח
חיים של ברכה והצלחה
מהי הצלחה? איך אפשר להצליח? ומה מונע את ההצלחה מהאדם? האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו בעצה לחיים טובים. – האזינו
תמונת אילוסטרציה - הצלחה

בשיחה שנמסרה בסוף השבוע הסביר האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו, את מהות ההצלחה, בדבריו אמר הרב:

הרבה אנשים מבקשים תפילה להצלחה, מבקשים שרוצים להצליח ואנחנו רואים ויודעים שכל אחד הנפש שלו רוצה להצליח, אחד בפרנסה אחד בעבודה כל אדם יש לו רצון עז להצליח במה שהוא עושה או להצליח בחיים וכך גם אנשים נכנסים מבקשים ברכה הצלחה זה דבר שכל אחד מבקש שהקב"ה יתן לו הצלחה.

צריך לחשוב ולסדר טוב בנפש שלנו מה פירוש הצלחה – אדם רוצה להצליח מה העומק של הבקשה שהוא מבקש להצליח במה להצליח , איך להצליח, המילה הצלחה היא מילה כללית ומילה גדולה ורחבה. צריך לפרש אותה ולהבין אותה מזה הצלחה טובה, מזה הצלחה לא טובה, מזה הצלחה שהיא מבורכת ומזה חס ושלום הצלחה שהיא לא הצלחה מבורכת.

יש הרבה הצלחות שאדם מצליח ואחרי שהוא הצליח הוא השיג משהו מסוים, שם הוא נשאר ומשם אין לו יותר לאן לשאוף ואין לו יותר מה לעשות. הצלחה זה משהו שהנפש של האדם מגיעה למקום לחוף מבטחים והנפש של האדם מרגישה ונמצאת במקום שהוא בריא וטוב לאדם, זה דבר שבא מהקב"ה אם אדם הגיע למשהו שמהמזל שלו מהשורש נשמה שלו, אז ההצלחה היא הצלחה מבורכת והצלחה טובה ביותר.

לעומת זאת ל הצלחה שאדם משיג אותה כי הוא החליט שהוא רוצה להשיג אותה אבל אין לה ממש לנפש שלו ואין לה קשר לנפש שלו, הוא משיג את זה ואז נכנס לריקנות ואז נכנס לדעוך ולעמוד במקום שנים רבות.

ואמרו רבותינו הקדושים 'עושר שמור לבעליו לרעה', העושר הוא של הקב"ה אבל אם הוא שמור לבעליו, הוא הבעלים של זה ולא הקב"ה נתן לו את זה, אלא הוא השיג את זה בבעלות שלו אז זה שמור לבעליו לרעה, כי מהעושר הזה לא יצא לו דבר, הוא לא סגר את שורש נשמתו הוא לא הגיע למקום שהוא צריך להגיע אליו. והעושר הזה הוא שמור לאדם לרעתו כי הוא לא שלו , לא בחזקתו לא משורש נשמתו וזה שמור לבעליו לרעה.

עושר צריך להיות ברכה מהקב"ה ששייך לשורש נשמתו. אתה רוצה בית מסוים אם זה לא נכתב לך וזה לא משורש נשמתך ואתה נלחם ומשיג את זה, השגת  את הבית אתה נכנס לבית אתה מתלהב שבוע חודש ואחרי כן אתה לא מרגיש קשר ולא מרגיש חלק ולא מרגיש כלום וזה רק שמור לבעליו לרעה, מתחיל לאדם בעיות עם המשכנתא בעיות עם השכנים בעיות עם אנשים זה עושק שמור לבעליו לרעה.

הצלחה זו מילה כללית אבל לפרוט את המילה הצלחה ולהביא אותה שתהיה חלק ממך ולהביא אותה שתהיה חלק מהשורש נשמה שלך זה ענין אחר וזה דבר אחר וזה עולם שונה ומשהו אחר לגמרי ממה שאדם חושב ממה שאדם רוצה.

יש סיפור על אלכסנדר מוקדון הגדול שהיה אחד המלכים החזקים שכבשו את כל העולם כולו, לאחר שהוא כבש את כל העולם והוא הגיע למקום האחרון שהוא כבש אותו, השומרים  החיילים שלו שהלכו איתו כברת דרך והלכו איתו ברגעים הקשים ביותר, אלה שראו אותו נמצא במוות ממש והוא לא פוחד ונלחם בעזות נפש ובכוחות הטבע, ראו אותו יושב בחדר שלו ובוכה בכי תמרורים הם פחדו להיכנס, אלכסנדר הגדול בוכה, מי יכול להיכנס… הוא היה איש קשה וחזק שומעים שהוא בוכה, כמה אנשים אזרו אומץ ונכנסו אליו לתוך החדר, ושאלו אותו, מדוע אתה בוכה? ראינו אותך במצבים הקשים והחמורים בחיים אך פעם לא בכית אף פעם לא הראת שום  דברים של הנפש שלך מה שאתה חושב, לא החצנת רגשות, לא פחד לא דמעות לא כלום כבר כמה פעמים ראינו אותך במוות ממש , וממה אתה פוחד כעת?.

אמר להם אלכסנדר מוקדון: כל הזמן נלחמתי כבשתי עוד מדינה ועוד מדינה וכל הזמן חיכיתי שאני אגיע לכבוש את העולם ואגיע לאושר הנפשי, ואגיע לרגיעה הנפשית  אגיע למשהו הנכון והגבוה והטוב שציפיתי אליו, כעת כאשר גמרתי לכבוש את העולם וכל העולם ביד שלי וסיימתי את המלאכה אני מרגיש שזה כלום, לא התחלתי עוד כלום אין לי שום סיפוק לא עשיתי כלו בשביל מה עשיתי את כל זה?  מה יצא לי מזה? מה היה לי מזה ? בשביל מה עשיתי את זה ?

ומשל הוא לחיי האדם, האדם שנלחם ומצליח  אבל כשתהיה לו הצלחה שהוא לא ממוקד אליה שהיא לא שייכת לו שהיא לא שורש נשמה שלו, הרי שגם אם הוא ישיג את מה שהוא רוצה הוא יקנה את הדירה הוא יקנה את המכונית הוא יקנה את העסק שהוא רוצה, הוא יעשה את מה שהוא רוצה אבל הוא לא יגיע בזה לשום סיפוק כי זה לא שורש נשמתו, ואם זה לא שורש נשמתו אז אחרי זמן זה יירד זה ירגיש אצלו בלב כמו שזה דבר רגיל, כמו שזה דבר שזה כלום ואז גם יתחילו הבעיות, ומה שישאר בידו, זה רק  דבר שלא מספק אותו, דבר שהוא לא שלם איתו עם המון בעיות שזה דבר שזה לא משתלם.

ובאמת אדם יכול להצליח בזה יכול להצליח בזה יכול להצליח בהרבה דברים לקחת תפקיד גדול, אבל התפקיד הזה לא קשור אליו, אין לו מזה שום הנאה רק הנאה רגעית והנאה קטנה שההנאה הזו בסוף טומנת בחובה צרות ובעיות גדולות, אדם לא מרגיש שלמות עם שורש נשמתו לכן כל אדם צריך להצביע מה ההצלחה שהוא רוצה להצליח, איך היא קשורה לשורש נשמתו איך היא עוזרת לו בעבודת השם, איך היא עוזרת לו לעלות ולהתעלות בדרך טובה, ואחרי שהוא יודע ובטוח שזה מה שבריא לו לעשות וזה מה שטוב לו לעשות, וזה מה ששורש נשמתו לעשות אז ללכת להתקדם לכיוון המטרה הזו בצורה חכמה ובצורה נבונה בדרך השם.

אבל אדם שכל יום עולה לו רעיון אחר והוא חושב שזה הצלחה וזה הצלחה, וענין אחר זה הצלחה והוא רץ על דברים שהם לא שורש נשמתו הוא משיג אותם אחרי עמל וטורח, ומתי שהוא משיג אותם אין לו מזה שום סיפוק ואחרי כן מתחיל הצרות והבעיות שהוא לא יודע ומצטער על היום שהוא נגע באותו דבר שהוא זה לא הצלחה אלא זה חורבן ורק בשם זה נשמע ונראה כהצלחה..

לכן כל אדם צריך לדעת מזה דבר שמצליח בשבילו ומה זה דבר שמוצלח בשבילו, ומה זה שורש הנשמה שלו וכך אנחנו רואים יום יום אנשים שחיים בדמיונות שהצליחו וחושבים שמוצלחים וחושבים שהם יצליחו וחושבים שהם עושים את הדברים הגדולים והטובים ביותר והם הולכים בחכמה הגדולה ביותר אבל זה טעות מיסודה שאין בה ממש ואין בה כלום. כי להצליח הפירוש לעשות דבר שהוא שורש נשמתך ושהוא מתאים לנפש שלך –  זו הצלחה.

דבר שהוא לא שורש נשמתך ולא מתאים לנפש שלך גם אם הוא דבר גדול וחזק וחשוב אתה תשיג אותו תתמרמר בו יפתח לך בו דברים קשים ביותר והנשמה שלך תמשיך להיות בצורה של חיפוש ודאגה וחוסר נחת וחוסר שלווה גדולה ביותר. לכן אדם ימקד מה הוא צריך אדם יחפש את שורש נשמתו אדם ילך בחכמה ובתבונה וככה הוא יגיע למקומות גבוהים וטובים. מה שלא שלך אל תרוץ לזה תדע מה זה שלך תדע להצביע על מה ששלך ואחרי שתדע להצביע על משהו שהוא שלך תדע ללכת אליו בחכמה ובתבונה ולהשיג אותו בדרך השם וביושר אמיתי.

הקב"ה יתן לכולנו ישועה ושמחה ברכה והצלחה נעלה ונתעלה ובע'"ה נזכה לכל הטוב. בשורות טובות.

הצטרפו ועקבו אחר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עדכני
פופולרי
ויראלי
מטבע
שער יציג
שינוי
עדכון אחרון:
חכמה אמיתית היא לדעת שאתה לא יודע כלום...

התקינו את האפליקציה החדשה שלנו!
ותישארו מעודכנים